Het risico van lock-in door Tata Steel

bron: Telegraaf

In Parijs hebben alle landen zich in 2016 gecommitteerd aan klimaatdoelen, waaronder de reductie van CO2 uitstoot. Die doelen vertaalt de Nederlandse overheid op dit moment in het klimaatakkoord. Als dat goedgekeurd wordt, wat binnenkort te verwachten is, dan wordt de uitvoering daarvan verdeeld over 30 regio’s in zogenaamde Regio Energie Strategieën (RES). Heemstede valt onder de RES Noord-Holland Zuid. Dat is nog best wel een grote regio, dus daarom is deze regio onderverdeeld in 6 deel-regio’s. Heemstede valt onder de deelregio IJmond-Zuid Kennemerland (IJZK). Het is dus van belang om goed over onze (gemeente-)grens heen te kijken wat er in de deel-regio gebeurt.

bron: RES

Onze deel-regio omvat ook Tata Steel. U voelt al aankomen, dat wij voor het behalen van onze doelen voor een groot deel afhankelijk zijn van Tata Steel. Hoeveel energie gebruikt Tata eigenlijk? Daar doet Tata nogal geheimzinnig over. En met reden.

Toch “lekt” er af en toe wat informatie uit. Zo publiceerde Tata zelf dat het 4.1 miljoen ton kolen verbruikte in 2013. Daarnaast verbruikt Tata ook nog gas en elektriciteit. Gasterra meldde daar trots over dat je van het verbruik van Tata 250.000 huishoudens kunt verwarmen. Dat is voldoende om een eerste inschatting te maken. Warmte voor huishoudens versus ton kolen, hoe kunnen we die getallen met elkaar vergelijken? We rekenen het om naar Kwh.

OpgavekWh
Kolen4,1mln ton24.550.000.000
GasWarmte voor 250.000 huizen3.750.000.000
Totaal28.300.000.000

In een eerdere post hadden we vastgesteld dat het totale energieverbruik in Nederland, omgeslagen per persoon, ca 58.000 kWh per jaar is en een huishouden 1.470m3 gas (14.260kWh) verbruikt, vooral voor verwarming. Het energieverbruik van Tata Steel is dus gelijk aan dat van 488.000 mensen en de warmte van 2 miljoen huishoudens.

Er is veel discussie over de kolencentrales in Groningen. Die moeten we zo snel mogelijk sluiten, vinden we in Nederland. Hoe en hoe snel is onderdeel van debat. Maar Tata Steel in haar eentje is verantwoordelijk voor circa 25% van alle kolenstook in Nederland. Daar hoor je minder over.

Waarom is dat voor ons van belang?

Het verbruik van Tata is een van de grootste bepalende factoren voor ons energie verbruik in de (deel-) regio. Bij het maken van staal komt er enorm veel restwarmte vrij. Tata stelt voor deze in te zetten voor warmtenetten om onze huizen te verwarmen. Dat klinkt heel aantrekkelijk. Maar is dat ook zo?

We moeten ons realiseren dat we ons daarmee afhankelijk maken van de continuiteit van Tata Steel. Zonder hoogovens geen warme huizen. En daarin ligt de crux.

Tata Steel staat in de etalage. Tata Groep heeft geprobeerd Tata Europe (waar Tata Nederland ongeveer de helft van is) te laten fuseren met ThyssenKrupp. Dat is mislukt. Nu volgt er een reorganisatie om Tata Steel Europe weer gezond te maken. Dat gaat veel banen kosten, naar verwachting 10%.

Maar waarom gaat het eigenlijk zo slecht met Tata Steel? Er is wereldwijd een overproductie aan staal. Met name in China. Dat drukt de prijzen en Tata Steel heeft moeite te concurreren. De EU treft maatregelen tegen dumping van Chinees staal, maar heeft maar zeer beperkt invloed. De markt voor staal is een wereldmarkt. Om te kunnen overleven krijgt Tata Steel van Nederland korting op de CO2 heffing. Want bij invoering van deze belasting is Tata Steel ten dode opgeschreven, zo meldt Theo Henrar, bestuursvoorzitter van Tata Steel Nederland. En dat kost banen. Het betreft 9.000 banen, waarvan er nu dus al circa 900 bezuinigd gaan worden zonder deze heffingen.

Als je kijkt naar het energieverbruik per baan -en dat is even rekenen- dan zie je dat een baan bij Tata Steel ruim 40x zoveel energie verbruikt als een gemiddelde baan in Nederland.

Tata Steel voorziet dus in een product waar wereldwijd een overschot van is, per baan is het een van de meest vervuilende en het kan naar eigen zeggen niet voldoen aan de normen die wel voor de rest van Nederland gelden, want anders gaat het failliet.

Als wij onze huizen met de restwarmte van deze industrie gaan verwarmen, dan heeft Tata de perfecte onderhandelingspositie verkregen om door te gaan op oude voet. Nederland kan dan niet anders doen dan Tata te voorzien van verliesfinanciering in de vorm van kortingen, ontheffingen, subsidies en protectionistische maatregelen. Want Tata is dan zeker “too big to fail” geworden. Immers,

Wie laat nou honderden duizenden huishoudens in de kou staan?

Het business model van Tata is dan niet meer het maken van staal, maar door “strongholding” het verkopen van vervuilende warmte. Rutte zei ooit de fameuze, profetische woorden “windmolens draaien alleen op subsidie”. De werkelijkheid van vandaag is dat die windmolens zoveel en zo goedkoop energie opwekken (75% kostendaling in de afgelopen 4 jaar), dat de overheid geen subsidie verleent maar overweegt belasting te heffen in de vorm van concessierechten op de Noordzee. Onderwijl zijn door de opmerking van Rutte wel de windmolens van het Deense Vestas in plaats van destijds ontluikende Nederlandse spelers, zoals Lagerwey. Hoogovens, ooit een private sector, maken een omgekeerde beweging. Die stoken nu op subsidie. Iets waar de buitenlands aandeelhouders ongetwijfeld gelukkig van worden, maar wij minder.

Hoeveel energie verbruikt u?

Iedereen heeft het er over, we moeten minder energie gebruiken, we moeten duurzame energie verbruiken. Maar hoeveel energie verbruiken we eigenlijk? En is dat veel?

Je zou zeggen, dat is nogal een triviale vraag. En toch weten de meesten van ons dat niet. Laat staan dat ze er enig gevoel bij hebben of dat veel is. Gelukkig is energie een belangrijke bron van onze welvaart en wordt dat dus goed gemeten. Ook internationaal. Jaarlijks publiceert Brittish Petroleum een rapport met een schat aan data, de BP Statistical Review. Heel handig!

In Nederland verbruikten wij bijna 58.000 kWh aan energie in 2018. Per persoon. Daarvan werd 94% opgewekt uit fossiele brandstoffen, 1% uit kernenergie en maar 5% was duurzaam. Daarmee is Nederland een van de dragers van de rode lantaarn in Europa, wat aandeel duurzame energie betreft. Het EU gemiddelde voor duurzame energie is 14%, China doet 13% en zelfs de VS van Trump doet 7%. We zijn dus behoorlijke smeerpeuken en nu duurzame energie steeds vaker goedkoper is dan “vervuilende energie”, kost ons dat ook onnodig veel geld en dus ook banen en welvaart. Aan het werk dus!

Maar is dat dan veel?

Ja, dat is veel. Het is genoeg om met een energie-slurpende elektrische Audi E-tron bijna 6 maal om de aarde te rijden. Een Amerikaan spant de kroon, die rijdt 8 rondjes. In de EU rijdt men gemiddeld nog niet de helft. Een Chinees rijdt 2,6 rondjes, waaronder zijn groepsreisje naar de culturele landmarks van Europa. En woont u in Somalië, dan rijdt u nog niet tot de kust van Zuid-Italië amper met 0,1 rondje.

Maar u rijdt geen 6 rondjes, dus waar gaat dat aan op?

De gegevens, die het rapport bijhoudt, zijn totalen per land en gedeeld door de omvang van de bevolking. Daar zit dus ook al het verbruik van bedrijven, overheden, nutsvoorzieningen, etc. bij. Over verreweg het meeste verbruik heeft u alleen indirect invloed. U kunt andere producten kopen, die minder energie vereisen. Maar beter zou het zijn als bedrijven en overheden dat voor u doen. Zij hebben er immers direct invloed op.

U heeft vooral invloed op uw eigen, directe verbruik.

De bulk van uw directe verbruik is voor het verwarmen van uw huis, de elektriciteit voor uw licht en het laden van uw telefoon en voor de brandstof van uw auto. Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt 1.470m3 aardgas ofwel 14.260kWh. Dat verschilt sterk per huishouden en jaar. Hoe groter uw huis, hoe meer verbruik, gemiddeld. Hoe kouder de winter ook. Daarnaast verbruikt uw huishouden gemiddeld 2.990kWh aan stroom. Er zijn 7,8 miljoen huishoudens voor 17,2 miljoen inwoners. Per inwoner is dat dus 6.467kWh aan gas en 1.356kWh aan elektriciteit. Bovendien verbruikt u gemiddeld 4.185kWh voor uw auto, 104kWh voor uw brommer, ca 83kWh om jaarlijks naar uw skivakantie te vliegen en 18kWh voor de trein. In het totaal verbruikt u dus gemiddeld 12.213kWh aan directe energie. Dit is dus slechts 21% van het totaal.

Toch biedt dat hoop!

Met wat isolatie kunt u waarschijnlijk zonder veel moeite 20% op uw gasverbruik besparen. En op vliegen na kunt u al uw vervoer elektrificeren. Elektrisch rijden is niet alleen 4x zo efficient. Zo ook voor uw brommer. Al met al brengt u uw directe energieverbruik zo met ongeveer 4.500kWh terug. Elektriciteit is makkelijker duurzaam te leveren dan gas voor verwarming is te vervangen. U koopt gewoon groene stroom in. Waar voorheen gemiddeld slechts 95% van van uw verbruik niet duurzaam was, ongeveer 11.600kWh, is daar na gedeeltelijke transitie nog slechts 5.174kWh van over.

Met 55% reductie heeft u de klimaatdoelstelling voor 2030 gelijk gehaald!

De les is eenvoudig: isoleer uw huis, rijdt elektrisch en koop groene stroom.